LKJCK-2
LKJCK-1
LKJCK-3
news01

Манайкомпанийнтухай

Бид юу хийх вэ?

1953年оны12 -рсарын24 -нийөдөрТөрийнЗөвлөлийнзасгийнгазрын199дэхудаагийнхуралдаанаар”Кинопроекцийнсүлжээбакиноүйлдвэрбайгуулахшийдвэр”гаргаж,Хятададкиноүйлдвэрбайгуулахшийдвэргаргасан。

1958年оны7 -рсарын1 -нийөдөрХэбэймужийнБаодинхотодгазархагалахаартөлөвлөжээ。Компанийнанхнынэрболох保定幻灯乐动买球下载app片工厂——ийгидэвхжүүлсэн。

илүүихийгүзэх

Халуунбүтээгдэхүүн

Манайбүтээгдэхүүн

Илүүиххэмжээнийцомогавахыгхүсвэлбидэнтэйхолбообариарай

Таныхэрэгцээнднийцүүлэнөөртөөтохируулж,оюунухаанаархангах

ОДООЛАВЛАХ
 • 优势

  Давуутал

  Манайбүтээгдэхүүнүүдньманайулсадолонсалбароффис,дистрибьютербайгуулахболомжийгбидэндолгохсайнчанар,зээлтэйбайдаг。

 • 技术

  Технологи

  Бидбүтээгдэхүүнийчанарыгчандланхадгалж,бүхтөрлийнүйлдвэрлэлдчиглэсэнүйлдвэрлэлийнпроцессыгхатуухянадаг。

 • 服务

  Үйлчилгээ

  Борлуулалтынөмнөхболонборлуулалтындараахьальчтохиолдолдбидбүтээгдэхүүнээилүүхурданхугацаандтаньдмэдүүлэх,ашиглаххамгийнсайнүйлчилгээгүзүүлэхболно。

Хамгийн сүүлийн үеийн мэдээлэл

мэдээ

Нийгмийнхөгжлийгдагаадхүмүүсэрүүлмэндэдуламихачхолбогдолөгчбайна。Хүнснийаюулгүйбайдалньхүмүүсийнэрүүлмэндэднөлөөлдөгголэлементбөгөөдүүнийггадныхүнснийүйлдвэрлэгчид,хяналтшалгалтыналбаүргэлжтомзүйлболгонавчүздэг……
Baidu
map